[NGUYENTU BRIDAL]

• Địa chỉ: 1991. Tỉnh lộ 8 - Bình Mỹ - Củ Chi- TP HCM

• Số điện thoại: 0978.172.264 - 0964 . 528 . 233

• Email: nguyentustudio@gmail.com

• Website: https://www.facebook.com/AoCuoiNguyenTu

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://NguyenTuStudio.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/nguyentubridal/